ریاضی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/12/23
تاریخ شروع دوره : 1398/12/24 تاریخ پایان دوره : 1398/12/24
نوع دوره : کلاس آنلاین نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

ریاضی
مدرسان