کلاس رفع اشکال پایه هشتم

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/1/4
تاریخ شروع دوره : 1399/1/5 تاریخ پایان دوره : 1399/1/5
نوع دوره : کلاس آنلاین نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

کلاس رفع اشکال پایه هشتم
مدرسان