• خوشنویسی با خودکار

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل تاریخ ثبت : 1398/7/10
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : خصوصی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/10 تاریخ پایان دوره : 1398/9/30
  • خوشنویسی با خودکار
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان