سی عدد عکس با کیفیت از آثار میر عماد

این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد. شرکت کنندگان در خارج از ایران برای پرداخت هزینه محتوا از درگاه YEKPAY استفاده نمایند.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,600,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/8/11
تاریخ شروع دوره : 1398/8/11 تاریخ پایان دوره : 1399/2/31
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

سی عدد عکس با کیفیت از آثار میر عماد
نام محل برگزاری
مدرسان