دوره های آموزشی

سی عدد عکس با کیفیت از آثار میر عماد
سی عدد عکس با کیفیت از آثار میر عماد

تاریخ شروع: 1398/8/11
فراخوان درس علوم نمونه دولتی و تیزهوشان
فراخوان درس علوم نمونه دولتی و تیزهوشان

تاریخ شروع: 1398/7/15
دوره آنلاین خوشنویسی با خودکار تحریری توسط آقای محسن فروزنده
دوره آنلاین خوشنویسی با خودکار تحریری توسط آقای محسن فروزنده

تاریخ شروع: 1398/8/6
دوره آنلاین خوشنویسی با قلم نی توسط آقای محسن فروزنده
دوره آنلاین خوشنویسی با قلم نی توسط آقای محسن فروزنده

تاریخ شروع: 1398/8/6
فراخوان درس ریاضی نمونه دولتی و تیزهوشان
فراخوان درس ریاضی نمونه دولتی و تیزهوشان

تاریخ شروع: 1398/7/15
خوشنویسی با خودکار
خوشنویسی با خودکار

تاریخ شروع: 1398/7/10
خوشنویسی با خودکار
خوشنویسی با خودکار

تاریخ شروع: 1398/7/10