دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1399/1/9 جلسه نهم کلاس تیزهوشان

تاریخ شروع: 1399/1/5 کلاس رفع اشکال پایه هشتم

تاریخ شروع: 1399/1/3 رفع اشکال پایه هفتم

تاریخ شروع: 1398/12/29 جلسه هشتم کلاس تیزهوشان پایه نهم

تاریخ شروع: 1398/12/24 ریاضی

تاریخ شروع: 1398/12/23 رفع اشکال ریاضی پایه هشتم

تاریخ شروع: 1398/12/23 رفع اشکال ریاضی هفتمی ها

تاریخ شروع: 1398/12/21 رفع اشکال

تاریخ شروع: 1398/12/21 معادله2