دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1399/2/17 نهم

تاریخ شروع: 1399/2/16 کلاس آموزشی پایه هفتم تدریس بحث مختصات و بردار

تاریخ شروع: 1399/2/16 کلاس آموزشی پایه هشتم حل سوال از فصل های پایانی کتاب

تاریخ شروع: 1399/2/16 کلاس آموزشی پایه نهم حل سوال از فصل 6و7و8

تاریخ شروع: 1399/2/11 کلاس رفع اشکال هشتمی ها

تاریخ شروع: 1399/2/10 ریاضی نهم تیزهوشانی فصل دوم

تاریخ شروع: 1399/2/6 رفع اشکال ریاضی

تاریخ شروع: 1399/2/3 جلسه پنجم از دوره دوم کلاس های تیزهوشان ریاضی

تاریخ شروع: 1399/2/3 رفع اشکال پایه هفتم ریاضی