سی عدد عکس با کیفیت از آثار میر عماد

این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد. شرکت کنندگان در خارج از ایران برای پرداخت هزینه محتوا از درگاه YEKPAY استفاده نمایند.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,600,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/8/11
تاریخ شروع دوره : 1398/8/11
تاریخ پایان دوره : 1399/2/31
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

سی عدد عکس با کیفیت از آثار میر عماد
نام محل برگزاری
مدرسان